Etika a život – Prof. Jan Sokol

Prof. Jan Sokol je jedna z nejvýznamějších osobností naší intelektuální sféry. Narodil se 1932 v Praze, vyučil se zlatníkem v období komunismu, kdy mu nebylo umožněno studovat, pracoval jako programátor, podílel se na překladu ekumenické Bible, po revoluci se stal děkanem fakulty humanitních studií na Karlově univerzitě, byl poslancem, ministrem školství v Tošovského vládě, kandidátem na prezidenta, přednášel na Harvardské univerzitě a nyní se věnuje přednáškové činnosti a je autorem více než 2,000 hesel na české wikipedii.

Prof.Sokol během historicky prvních Frýdlantských hovorů s… zavzpomínal na svou rodinu, na tchána a předního českého filozofa Jana Patočku, prvního mluvčího Charty 77, který zemřel nedlouho po výsleších StB, na otce a bratra, kteří byli architekty, dědečka Nušla, který založil hvězdárnu v Ondřejově a je držitelem několika patentů v oblasti astronomie. Přiblížil posluchačům dobu po listopadu 1989, kdy se stal poslancem federálního shromáždění ČSFR. Popisoval s odstupem dobu, kdy kandidoval na prezidenta v roce 2003 proti Václavu Klausovi a vyváženě hodnotil úspěchy i neúspěchy období transformace.

V březnu 2011 vyšlo v nakladatelství Vyšehrad zatím poslední dílo pana profesora, Etika a život, které má za cíl uchopit praktickou filozofii a shrnuje autorovy životní poznatky a dává odpověď na zásadní otázku: „jak máme žít“?

U jedné kapitoly z této knihy se Jan Sokol zastavil déle a seznámil posluchače s rozdílem mezi mravem, morálkou a etikou.

Následovala živá diskuze občanů, zakončená autogramiádou knihy.

Při své návštěvě Frýdlantu pan profesor navštívil i gymnázium BMA a TGM a diskutoval se studenty o tom, co to je svoboda a zda symbolem svobody je osamělý kovboj jedoucí širou prérií, jak nám to podsouvají reklamy na tabákové výrobky, nebo zda se naše svoboda neodehrává spíše v interakci s ostatními lidmi a naše svoboda končí tam, kde začíná svoboda našich spoluobčanů. Potom je potřba se dívat na svobodu jako na hru, například tenis, kde jsou vymezena pravodla – čáry hřiště, daná omezení – síť a je potřeba dobrými údery vybudit spoluhráče k nejlepšímu výkonu jakého je v dané chvíli schopen. Právě svoboda, která respektuje pravidla a prokazuje úctu spoluhráčům přináší dle pana profesora největší užitek všem zúčastněným.

0

Napsat komentář

Líbílo se vám video Frýdlatnských hovorů? Máte otázku, dotaz nebo jen zajímavý postřeh. Napište nám komentář:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *