O projektu Frýdlantské hovory s…

Cílem Frýdlantských hovorů s je nabídnout občanům Frýdlantu a okolí možnost přímo diskutovat s významnými osobnostmi české kulturní, ekonomické, společenské, akademické i sportovní sféry. Zveme inspirativní osobnosti, které nám mohou přnést nový rozměr přemýšlení o daných tématech.

Již od roku 2011, každý měsíc od října do března máte možnost zpravidla první čtvrtek v měsíci zdarma přijít do Kulturního centra FnO a seznámit se s životním příběhem a zajímavými pohledy hosta Frýdlantských hovorů s… na aktuální dění kolem nás.

Beseda trvá 90 minut, v první části moderátor – Dušan Drabina – představí hosta, potom host pronese krátký příspěvek na avizované téma a následují volné otázky z publika.

Těšíme se na Vás a na Vaše dotazy.

Město Frýdlant nad Ostravicí – díky své poloze je nazýváno vstupní branou Beskyd a svým významem a velikostí je přirozeným centrem mikroregionu. Je známo svým aktivním způsobem života s možností rozmanitých činností, a to jak ve sportu tak i kultuře. Přispívají k tomu pravidelné besedy s významnými osobnostmi české kulturní, společenské, intelektuální i politické sféry pod názvem „Frýdlantské hovory s…“
www.frydlantno.cz

Církev bratrská – otevřené společenství lidí, všech generací, kteří věří v Pána Ježíše Krista a evangelium chápou jako dobrou zprávu o odpuštění, pokoji a odpočinutí pro srdce člověka. V ČR má Církev bratrská více než 70 sborů a je mnoha způsoby prakticky zapojena do života místních komunit, například prostřednictvím programů pro mládé lidi, pomoci seniorům či charitativní práce.
www.cb.cz/frydlant